Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Antoni CENA, zm. 1997

Urodził się 7 lipca 1926 roku w miejscowości Morawsko, należącej wówczas do parafii Chłopice, jako syn Józefa i Agnieszki Gwóźdź. Normalny tok szkolny przerwała ks. Antoniemu II wojna światowa. W czasie jej trwania pracował w rodzinnym gospodarstwie ojca i musiał posiadać odpowiednie zwolnienia od miejscowych władz okupacyjnych, aby jako młody człowiek nie został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Do szkoły średniej uczęszczał do pobliskiego Jarosławia w latach 1944-1948. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Franciszka Bardy 21 czerwca 1953 roku. 12 września 1953 roku został mianowany wikariuszem w parafii Rudnik n. Sanem i pracował tam do 24 grudnia 1953 roku. Następnie, został mianowanym wikariuszem w parafii Sarzyna. Spełniał tam obowiązki duszpasterskie do lipca 1955 r., kiedy to został skierowany na dalsze studia filozoficzne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W październiku 1958 r. z ATK w Warszawie przeniósł się na dalsze studia na KUL w Lublinie. Absolutorium na Wydziale Filozofii KUL otrzymał w 1960 r., uzyskując tytuł magistra filozofii. W tym samym roku został mianowany wykładowcą pomocniczym nauk filozoficznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Równocześnie otworzył przewód doktorski na Wydziale Filozoficznym KUL. Jako pracę doktorską przedstawił rozprawę na temat: "Celowość w przyrodzie punktem wyjścia dowodu na istnienie Boga u ks. M. Morawskiego". Praca ta została przyjęta, a 14 czerwca 1962 r. ks. Antoni Cena broniąc ją uzyskał stopień doktora filozofii chrześcijańskiej. W tym samym roku 3 września otrzymał nominację na profesora filozofii chrześcijańskiej w diecezjalnym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Obowiązki profesora filozofii objął po ks. dr. Jerzym Ablewiczu, który po nominacji na biskupa tarnowskiego zwolnił to stanowisko. Spełniał obowiązki profesora Seminarium Duchownego przez 10 lat. Od 1 października 1972 r. do 1 lutego 1973 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Po urlopie podjął pracę katechetyczno-duszpasterską w Łańcucie (19 marca 1973 r. -20 października 1976 r.), a następnie w Świętniowej (25 października 1976 r. - 30 czerwca 1985 r.). W Łańcucie odegrał bardzo ważną rolę przy tworzeniu samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Głuchowie, który już po jego odejściu został ustanowiony samodzielną parafią. W dniu 30 czerwca 1985 r. został mianowany proboszczem parafii Drohojów z równoczesnym podjęciem zajęć profesora Seminarium Duchownego. Do chwili ustąpienia z parafii z powodu złego stanu zdrowia pełnił obowiązki proboszczowskie i kontynuował pracę wykładowcy w Seminarium Przemyskim. Choroba dała znać o sobie w kwietniu 1996 r. Kiedy objawy chorobowe nie ustępowały, skorzystał z porad lekarskich. Druga czy trzecia wizyta u lekarza wskazywała, że może cierpieć z powodu choroby nowotworowej. Po koniecznym zabiegu chirurgicznym, zamieszkał w domu Księży Emerytów w Korczynie, gdzie zmarł w dniu 1 stycznia 1997 r. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu