Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan ZWIL, zm. 1980

Urodził się 21 marca 1916 r. w Brzesku. Po złożeniu egzaminu maturalnego w Gimnazjum w Dobromilu, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniuem pięcioletnich studiów teologicznych było przyjęcie święceń prezbiteratu w dniu 25 czerwca 1939 r. Był najpierw wikariuszem: w Lesku do 29 lipca 1942 r., w Kobylanach do 17 marca 1943, a następnie w Sanoku do 31 sierpnia 1948 r. Przez pięć lat spełniał gorliwie obowiązki katechety szkół średnich w Sanoku, a pogłębiając swoje studia uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pogarszające się zdrowie spowodowało, że ostatnie trzydzieści przeszło lat musiał korzystać z urlopów zdrowotnych i nieustannie się leczyć, przebywając w Rabce jako kapelan SS. Urszulanek. Podejmował na krótko pracę w diecezji: jako wikariusz parafii farnej w Sanoku (1 lutego 1949 - 18 sierpnia 1950 r.); wikariusz w Boguchwale (do 16 lutego 1951 r.); katecheta w Jaśle (11 lipca 1959 - październik 1960), okresowo katechizował dzieci również w Rabce. Po długiej chorobie zmarł 27 maja 1980 r. w Rabce. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 maja w Rabce. Ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu