Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Wiesław SIWIEC, zm. 2008

Urodził się 1 listopada 1964 r. w Tyczynie, jako syn Juliana i Janiny zd. Dubczyk. Po ukończeniu szkoły średniej w Tyczynie (1979-1983), rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1983-1989). Po uzyskaniu stopnia magistra teologii, przyjął święcenia diakonatu 14 stycznia 1989 r., święcenia kapłańskie 14 czerwca 1989 r., a następnie pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Medynia Głogowska (1989-1991), Przeworsk Fara (1991-1993), Sanok - Fara (1993-1996), Sanok - Rektorat pw. św. Maksymiliana M. Kolbego (1997-2007). W czasie pracy duszpasterskiej w Sanoku, katechizował młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, był stałym współpracownikiem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sanoku, członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Sanoka, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Przemyskiej, kapelanem Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Sanockiej oraz założycielem i wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Inicjatyw Wychowawczo-Oświatowych i Kulturalnych w Sanoku. Z dniem 25 sierpnia 2007 r. został zwolniony z obowiązków Katechety w Sanoku i mianowany Ojcem Duchownym oraz Wykładowcą Katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Zmarł w dniu 14 maja 2008 r. po długich cierpieniach w Szpitalu w Przemyślu. 16 maja 2008 r. o godz. 9.30 ciało zmarłego zostało przeniesione z budynku Wyższego Seminarium Duchownego do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie o godz. 10.00 sprawowano Eucharystię, której przewodniczył bp Adam Szal. Po Mszy świętej pogrzebowej, która została odprawiona 16 maja 2008 r. o godz. 14.00 w kościele w Borówkach - parafia Borek Stary pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka, ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu