Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. bp Stanisław JAKIEL, zm. 1983

Urodził się 12 kwietnia 1910 r. w Jaćmierzu jako syn Andrzeja i Otylii z Ochęduszków. Naukę gimnazjalną zaczął w Brzozowie, a kontynuował i skończył w Przemyślu. Po maturze w 1929 r. rozpoczął studia w miejscowym Instytucie Teologicznym, jako alumn Seminarium Duchownego. Po 2 latach nauki został wysłany do Innsbrucka, gdzie na tamtejszym uniwersytecie jezuickim uzyskał w 1935 r. doktorat z teologii. W 1934 r. otrzymał tam święcenia kapłańskie. Po powrocie do diecezji był wikariuszem w Rzeszowie i Przemyślu, kapelanem biskupa ordynariusza, a w latach 1937-1939 etatowym katechetą w szkole średniej. W okresie okupacji od maja 1940 r. pełnił obowiązki wikariusza w Jarosławiu, od jesieni 1943 r. administratora parafii NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu na Błoniu. W jesieni 1944 r. krótko był rektorem Małego Seminarium Duchownego, a wkrótce wykładowcą teologii moralnej (do 1962 r.) i prokuratorem Wyższego Seminarium Duchownego, mieszczącego się wówczas w Brzozowie. W 1946 r. przygotował budynek seminaryjny w Przemyślu do przeniesienia alumnów. W 1947 r. rozpoczął wykłady z teologii pastoralnej, potem homiletyki (do 1957 r.). Od 1953 r., jako wicerektor spełniał obowiązki rektora Seminarium. W tym samym roku został powołany do kapituły katedralnej, w której w 1967 r. doszedł do godności prepozyta. Dn. 3 czerwca 1957 r. został mianowany biskupem tyt. Tanagry i sufraganem przemyskim. W tym charakterze był najpierw prowikariuszem generalnym, a od 1962 r. drugim wikariuszem generalnym. W latach 1958-1960 był oficjałem Sądu Biskupiego, w którym poprzednio był notariuszem, a następnie obrońcą węzła małżeńskiego. W Kurii zajmował się sprawami personalnymi księży wikariuszy i m.in. stał na czele diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W 1976 r. został przewodniczącym Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. Za jego kadencji ogłoszono nowe teksty liturgiczne administrowania chrztu św., małżeństwa, sakramentu chorych, a także rytuał pogrzebowy, łącznie z nieszporami i oficjum żałobnym. Wydano nowy (studyjny) mszał polski oraz pierwszy tom brewiarza w j. polskim. Był ojcem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 23 marca 1983 r. w Przemyślu i został pochowany w podziemiach katedry. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu