Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. Józef DUDEK, zm. 2005

Urodził się 4 grudnia 1934 r. w Giedlarowej, jako syn Piotra i Anieli zd. Daź. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Leżajsku (1949-1953), rozpoczął naukę w Seminarium w Przemyślu (1953-1959). Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 7 czerwca 1959 r. w Przemyślu. Pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Golcowa (1959-1961), Nowosielce Kozickie (1961-1962), Straszydle (1962-1963), Krasiczyn (1963-1969), Markowa (1969-1970). Następnie, spełniał obowiązki proboszcza parafii Kraczkowa (1970-1980) oraz Tarnawka k. Husowa (1980-2005). W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony Expositorio Canonicali (1975) oraz mianowany Honorowym Kanonikiem Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej (2002). Zmarł 17 kwietnia 2005 r. w Szpitalu w Rzeszowie. Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Józefa została odprawiona 18 kwietnia 2005 r. o godz. 1500 w kościele parafialnym w Tarnawce pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika oraz bp. Adama Szala. Homilię wygłosił ks. prał. Aleksander Kustra, proboszcz Jarosławskiej Kolegiaty. Doczesne szczątki śp. ks. Józefa złożono na miejscowym cmentarzu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu