Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stefan KOMOROWSKI, zm. 1929

Urodził się 20 września 1863 r. w Bilince k. Sambora; był synem Juliusza i Teofili z Krasickich. Nauki gimnazjalne odbył w konwikcie jezuickim w Tarnopolu (od 1870 r.). Dnia 29 VII 1879 r. wstąpił do zakonu jezuitów, który następnie (1883) opuścił po ukończeniu nowicjatu i studiów humanistycznych. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Przemyślu, Innsbrucku i Rzymie, gdzie w 1887 r. uzyskał doktorat filozofii i prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1888 r. w Przemyślu. W diecezji pracował jako proboszcz w Przeworsku (od 1898), był też posłem do parlamentu w Wiedniu (od 1900). W 1906 r. został kanonikiem ołomunieckim i jako prokurator. Kapituły położył wielkie zasługi przy uregulowaniu jej dóbr fundacyjnych. Dnia 10 XII 1916 r. wstąpił powtórnie do zakonu jezuitów, w którym pełnił obowiązki przełożonego w Krakowie u św. Barbary, Warszawie i Nowym Sączu. Ostatnie lata życia spędził przy Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, gdzie też zmarł 17 kwietnia 1929 r. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu