Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef KUCZKOWSKI, zm. 1980

Urodził się 1 stycznia 1902 r. w Jelnej k. Leżajska. Po ukończeniu Gimnazjum w Leżajsku i w Dębicy, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1925 r. Spełniał obowiązki wikariusza w Zaleszanach do 12 marca 1928 r., w Leżajsku do 29 lipca 1931 r. i w Dynowie do 27 czerwca 1932 r. Z Dynowa przeszedł na krótko (do 14 marca 1933 r.) na administrację parafii Łubno. Następnie pracował w charakterze katechety w Stanach. 1 listopada 1941 r. został skierowany do Tyczyna i wypełniał tam swoje duszpasterskie zadania przez blisko 40 lat. Zmarł 16 kwietnia 1980 r. Uroczystościom pogrzebowym w Tyczynie przewodniczył bp Bolesław Taborski. Doczesne szczątki zmarłego spoczęły na miejscowym cmentarzu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu