Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jakub MAKARA, zm. 1965

Urodził się 26 kwietnia 1891 r. w Jaworniku Polskim. Uczęszczał do Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1904-1912. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 6 maja 1917 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był następnie wikariuszem w Rudniku nad Sanem, Samborze, Łańcucie (od 1920) i Rzeszowie (od 1923). W 1926 r. rozpoczął pracę jako prefekt prywatnego żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Jarosławiu (do 1936). Równocześnie w latach 1926-1928 był prefektem I Gimnazjum w Jarosławiu, a w roku szkolny 1927-1928 prefektem Gimnazjum Żeńskiego. Najdłużej jednak, bo od 1928 do 1956 r. był katechetą w szkole powszechnej w Jarosławiu. W latach trzydziestych redagował tygodnik "Jarosławskie Wiadomości Kościelne", w których publikował swoje artykuły. Po wybuchu II wojny światowej i usunięciu proboszcza jarosławskiego, był w okresie od 7 października 1939 do 9 maja 1940 r. administratorem parafii Jarosław, a do 2 sierpnia 1944 r. tymczasowym dziekanem jarosławskim. Po przejściu na emeryturę (1956) prowadził jeszcze przez kilka lat katechizację przy kościele farnym. Zmarł 8 października 1965 r. i pochowany został w Jaworniku Polskim [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu