Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Stanisław WACNIK, zm. 2005

Urodził się 20 marca 1941 r. Nowosielcach k. Przeworska, jako syn Kazimierza i Marii zd. Pelc. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku (1951-1960), skierował swe kroki do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1960-1967). Jako kleryk odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową. W dniu 4 czerwca 1967 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Jakiela. Pełnił posługę kapłańską w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Ropienka (1967-1969), Kobylany (1969-1971), Dobrzechów (1971-1973), Rokietnica (1973-1976), Sokołów (1976-1979). Od 20 czerwca 1979 r. przyszło mu organizować nowo powstałą parafię Myczkowce (1979-1990). Po jedenastu latach pracy w Myczkowcach, 8 kwietnia 1990 r. został mianowany proboszczem parafii Białobrzegi (1990-2005). W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony Expositorio Canonicali oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1986). Zmarł nagle 28 lutego 2005 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Msza świętą odprawioną 3 marca 2005 r. o godz. 1400 w Białobrzegach pod przewodnictwem bp. Adama Szala, podczas której homilię wygłosił ks. prał. dr Zbigniew Głowacki z Żołyni, kolega kursowy zmarłego. Po jej zakończeniu ciało śp. ks. Stanisława złożono na parafialnym cmentarzu w Białobrzegach. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu