Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan WACŁAWSKI, zm. 1980

Urodził się 20 lutego 1891 r. w Będziemyślu k. Sędziszowa. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1911 r. w Dębicy, rozpoczął studia z filozosfii (przez rok studiował w Krakowie, przez rok we Lwowie). Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie też otrzymał święcenia 12 maja 1918 r. Był wikariuszem i katechetą w Rudniku do 31 stycznia 1928 r. W okresie od 15 lutego 1921 r. do 30 sierpnia 1921 r. przejściowo administrował parafią Kamień. Następnie przez jedenaście lat katechizował w gimnazjum w Jaworowie. Po wybuchu wojny zamieszkał w rodzinnym Będziemyślu, pomagając w duszpasterstwie miejscowemu proboszczowi. Kiedy wojna się skończyła, podjął inicjatywę założenia liceum w Sędziszowie i po jego zorganizowaniu przez trzy lata spełniał w nim obowiązki katechety. Od 1 września 1948 powrócił do pracy w diecezji jako katecheta w Przeworsku, by tu przepracować ostatnie 33 lata kapłańskiej posługi. Jako miłośnik swojej rodzinnej miejscowości, która wraz z parafią Sędziszów należała do 1925 r. do diecezji przemyskiej, napisał i wydał drukiem monografię o Będziemyślu. Odznaczony był godnością Kapelana Ojca Ojca Świętego Pawła VI. Zmarł dnia 26 lutego 1980 r. w Przeworsku. Uroczystościom pogrzebowym w Przeworsku przewodniczył bp Tadeusz Błaszkiewicz, a w Będziemyślu w dniu 29 lutego bp Jerzy Ablewicz [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu