Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław ZBOROWSKI, zm. 1994

Przyszedł na świat 4 lipca 1915 r. w parafii Jedlicze. Po pierwszych latach edukacji w zakresie szkoły powszechnej dalsze lata swej młodości przeżywał w Krośnie i Jaśle, gdzie uczył się w szkołach średnich. Po egzaminie maturalnym wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 10 września 1939 r. wraz z 25 kolegami otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Franciszka Bardy. W latach okupacji niemieckiej podjął pierwszą pracę duszpasterską w parafii Jaćmierz, gdzie przebywał do grudnia 1940 r. Przez niemal następne dwa lata pracował w Korczynie. Koniec wojny zastał go w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie był wikariuszem do wrześna 1946 r. Przez rok pełnił bardzo trudną funkcję wikariusza w Wiązownicy z jednoczesnym administrowaniem placówkami duszpasterskimi w Radawie i Mołodyczy. Następny rok spędził we Frysztaku a później w Niewodnej (do 25 maja 1949 r.) Właśnie w tym dniu został aresztowany przez władze bezpieczeństwa. W więzieniu we Wronkach przebywał do 10 kwietnia 1955 r. Sens tego cierpienia określił po wielu latach ks. bp Ignacy Tokarczuk pisząc do niego z okazji jubileuszu kapłaństwa: „to cierpienie Księdza i innych współwięźniów dopiero w naszych obecnych czasach owocuje. Jeszcze raz pokazało się, że krzyż jest nie tylko źródłem zbawienia wiecznego, ale także prowadzi do obrony i zachowania wartości godnych człowieka w życiu doczesnym. Oby dzisiaj ludzie młodzi umieli korzystać z tego bogactwa, które zostawia to pokolenie”. Po krótkim odpoczynku w Jedliczu podjął pracę duszpasterską w charakterze wikariusza w Rudołowicach (od 7 czerwca do 3 sierpnia 1955 r.). W Słocinie pracował najpierw w charakterze wikariusza (do 26 stycznia 1957 r.) a także jako administrator tej parafii (do 2 kwietnia 1959 r.) . Po kolejnym urlopie zdrowotnym spędzonych w Rudołowicach i Zakopanem pracował jako wikariusz w parafii Wierzbna a także w Jodłówce. Od czerwca 106ż r. do 27 maja 1967 r. kierował życiem parafii w Pstrągowej. Przez rok był ekspozytem w Starym Mieście, a od września 1968 r. do 30 czerwca 1990 r. był administratorem w Izdebkach. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Izdebkach i tam też zmarł 12 czerwca 1994 r. Na miejsce wiecznego odpoczynku odprowadził go kolega kursowy bp Bolesław Taborski [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu