Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. dr Edward PRĘDKI, zm. 1994

Pochodził z Bratkowic, gdzie urodził się w rodzinie Józefa i Heleny Karp. Od r. 1944 do 1950 uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a po ich zakończeniu postanowił wstąpić do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Dnia 10 maja 1956 r. z rąk bp. Franciszka Bardy otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką wikariacką po święceniach była parafia Pruchnik, gdzie pracował do lipca 1958 r. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je 26 lutego 1963 r. otrzymując doktorat z prawa kanonicznego na podstawie pracy ?Przynależność do stowarzyszeń wrogich Kościołowi i prawowitej władzy państwowej jako przestępstwo w prawie kanonicznym?. Po powrocie ze studiów przez krótki czas pracował w charakterze wikariusza w parafii Przemyśl - Błonie (do 31 lipca 1962 r.), w Dobrzechowie (do 1 czerwca 1964 r.) i w Przeworsku (do 31 lipca 1965 r.). 1 sierpnia 1965 r. otrzymał nominację na notariusza Sądu Biskupiego (do 7 maja 1973 r.) a następnie na notariusza Kurii Biskupiej) do 31 grudnia 1976 r.). Jednocześnie był rektorem kościoła Przemyśl - Przekopana (w okresie od 1 kwietnia 1967 do 2 sierpnia 1972 i od 3 września 1973 do 2 sierpnia 1976). W międzyczasie odbył roczne studium w Rocie w Rzymie (od 26 października 1974 do 2 września 1975). Przez półtora r. był wicekanclerzem Kurii Biskupiej (od 1 stycznia 1977 do lipca 1978). Kilka lat był referentem kurialnym do spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (do 29 sierpnia 1978 r.) oraz diecezjalnym referentem duszpasterstwa niewidomych. Przez siedem lat swego życia kapłańskiego był także proboszczem parafii katedralnej w Przemyślu (do 10 lipca 1985 r.) i dziekanem dekanatu Przemyśl I. W tym właśnie czasie odrestaurowana została wieża katedralna, zrekonstruowana sygnaturka na dachu bazyliki oraz wybudowano dom parafialny. 15 sierpnia 1985 r. otrzymał nominację na oficjała Sądu Biskupiego. 13 grudnia 1984 r. został mianowany członkiem Trybunału Prymasowskiego ?super rato?. Pełnił także obowiązki wykładowcy prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym (od 26 października 1988 r. do czerwca 1991 r.). 26 lutego 1970 r. został zaliczony w poczet kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej, a 25 września 1990 r. otrzymał godność honorowego prałata Ojca świętego. Ze stanowiska oficjała i wykładowcy prawa kanonicznego zmuszony został ustąpić ze względu na postępującą chorobę. Kilka ostatnich lat życia naznaczonych było wielkim cierpieniem, które znosił z poddaniem się woli Bożej. Odszedł po nagrodę do Pana 14 lutego 1994 r. Na parafialny cmentarz w Słocinie został odprowadzony przez około 250 kapłanów i wielu wiernych. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyli abp Józef Michalik oraz bp Kazimierz Górny [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu