Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. inf. dr Michał JASTRZĘBSKI, zm. 1993

Urodził się 27 września 1902 r. w Jabłonicy Polskiej jako syn Wincentego i Marii z Ryszów. Początkowo uczył się w miejscowej szkole powszechnej, następnie w Korczynie, a nauki gimnazjalne pobierał w Brzozowie i w Przemyślu w Liceum im. Juliusza Słowackiego. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjmując tam 26 października 1927 r. święcenia kapłańskie z rąk bpa Anatola Nowaka. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii Iwonicz. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie na Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskał doktorat z filozofii i teologii. Po powrocie do diecezji w 1932 r. był wikariuszem w Dynowie. W 1933 r. został wykładowca w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Wykładał teologię fundamentalną, dogmatyczną, etykę, teologię Wschodu, ekumenizm, historię filozofii, socjologię. W ramach Akcji Katolickiej pełnił obowiązki sekretarza generalnego Stowarzyszenia Sług Katolickich (1935-1937) oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (9 lipca - 10 września 1934). Redagował kwartalnik ?Wiadomości. Pismo Periodyczne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej dla Oddziałów Diecezji Przemyskiej?. W 1941 r. został notariuszem Sądu Duchownego, a w 1942 r. sędzią prosynodalnym. W latach 1936-1944 był rektorem Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 22 stycznia 1944 r. został uwięziony przez gestapo w Przemyślu, a następnie przewieziony do więzienia na Montelupich w Krakowie. Zwolniony po usilnych staraniach, został prokuratorem przemyskiego Seminarium Duchowego w Brzozowie. 22 listopada 1944 r. objął funkcję rektora tegoż Seminarium i funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 1972 r. Pozostawił po sobie wiele maszynopisów prac o charakterze historycznym dotyczących diecezji przemyskiej. Przez wiele lat był spowiednikiem i cenionym kierownikiem wielu zgromadzeń zakonnych. Otrzymał wiele odznaczeń kościelnych z godnością protonotariusza apostolskiego (1976). Zmarł 11 lutego 1993 r. w Przemyślu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu