Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. Karol TELESZ, zm. 2009

Urodził się 13 września 1923 r. w Iwoniczu. Po ukończeniu Gimnazjum w Rozwadowie (1936-1939), w związku z rozpoczęciem II wojny światowej, w latach 1939?1943 brał udział w tajnym nauczaniu. Następnie, skierował swe kroki do Brzozowa, gdzie pod okiem Księży Profesorów rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. Po zaliczeniu przedmiotów filozoficznych (1944-1946), kontynuował naukę z zakresu teologii w budynku Seminarium Duchownego w Przemyślu (1946-1949). Po otrzymaniu święceń kapłańskich w Archikatedrze Przemyskiej w dniu 19 czerwca 1949 r., pracował w charakterze wikariusza we Frysztaku (1949-1952) oraz w Krośnie (1952-1957). Następnie, 27 czerwca 1957 r., został mianowany stałym katechetą parafii Krosno Fara. Spełniał tę funkcję przez 41 lat. W dowód uznania za zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony następującymi godnościami: Expositorio Canonicali (1967), Rokiety i Mantoletu (1978), Kanonik Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej (1988). Po przejściu na emeryturę, 1 lipca 1998 r., zamieszkał w charakterze rezydenta na terenie parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Potoku, a następnie w Domu Księży Emerytów ?Emaus? w Korczynie. Zmarł 5 lutego 2009 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 7 lutego o godz. 13.00 celebracją Eucharystii w Bazylice pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie (Fara). Następnie, w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu o godz. 15.00 została odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której nastąpił pochówek na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu