Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Franciszek SUROWIEC, zm. 2005

Urodził się 24 czerwca 1943 r. w Zacze-rniu, jako syn Wincentego i Wiktorii Smykała. Po ukończeniu wyższych studiów w Rzeszowie (1957-1961), rozpoczął studia teologiczne w Przemyskim Seminarium (1961-1967). Po otrzymaniu święceń kapłańskich 4 czerwca 1967 r. w Przemyślu, pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Leszczowa Dolna (1967-1969), Wola Zarczycka (1969-1973), Przeworsk-Fara (1973), Blizne (1973), Krosno-Polanka (1973), Sanok-Posada (1974-1976), Bieliny (1976-1980), Słocina (1980-1981). 1 lipca 1981 r. został mianowany proboszczem parafii Wujskie (1981-1995), a następnie proboszczem parafii Nozdrzec (1995-1996). Ze względu na to, że choroba uniemożliwiła mu dalsze pełnienie obowiązków, 2 lutego 1996 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał jako rezydent w miejscowości Załuż, parafia Wujskie. W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony Expositorio Canonicali (1987). Zmarł po długich cierpieniach 1 lutego 2005 r. Uroczystości żałobne miały miejsce w parafii Wujskie, gdzie 5 lutego 2005 r. o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. w intencji zmarłego. Następnie, przewieziono ciało do rodzinnego Zaczernia, gdzie o godz. 12.30 została odprawiona kolejna Msza św., po której złożono doczesne szczątki śp. ks. Franciszka na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu