Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef OŻÓG, zm. 1996

Przyszedł na świat 15 listopada 1920 r. w Nienadówce. Po maturze zdanej 22 lutego 1945 r. w Rzeszowie wstąpił do Seminarium duchownego w Przemyślu. Wiedzę filozoficzno - teologiczną zdobywał w trudnych powojennych czasach, w latach 1945 - 1949. W dniu 9 czerwca 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie w przemyskiej katedrze. Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii Humniska, gdzie pracował od 15 września 1949 r. do 14 lipca 1951 r. Przez pięć lat, do 28 lipca 1956 r., był wikariuszem w Łańcucie, skąd został przeniesiony do Radymna. Począwszy od 1 lipca 1957 r. objął posadę wikariuszowską w Jarosławiu, gdzie duszpasterzował do 30 lipca 1961 r. W tym to r. został mianowany administratorem parafii Wólka Pełkińska, gdzie pracował do 21 stycznia 1969 r. Początkowo był wikariuszem ekonomem parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie objął urząd proboszcza tej wspólnoty parafialnej. Po przejściu na zasłużoną emeryturę, pozostał w Dynowie. Odszedł po nagrodę do Pana 24 stycznia 1996 r. Przez 27 lat był dziekanem dekanatu dynowskiego. Od 1982 r. był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Stefan Moskwa [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu