Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. dr Jan LASEK, zm. 1952

Był synem Wojciecha i pochodził z ubogiej wiejskiej rodziny z Gniewczyny k. Przeworska, gdzie urodził się 6 sierpnia 1886 r. Do Gimnazjum uczęszczał w Jarosławiu w latach 1897-1904. Po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie z kolei odbył studia filozoficzno-teologiczne. W 1908 r. otrzymał święcenia kapłańskie i jako neoprezbiter został wyznaczony na wikariusza do Jeżowego, potem od 1 maja 1909 r. do 1 grudnia 1910 r. był wikariuszem w Dobromilu, wreszcie od 1 grudnia 1910 r. do 1 październiak 1912 r. był wikariuszem ekspozytem Łomnej, pow. Turka. W ciągu następnych dwóch lat (1 października 1910 r. - 30 czerwca 1914 r.) odbywał studia teologiczne w Wiedniu, gdzie 8 maja 1914 r. uzyskał doktorat z teologii na podstawie rozprawy przygotowanej jeszcze w Dobromilu o witrykusach (vitricus) kościelnych. Po powrocie do diecezji został mianowany prefektem żeńskiej szkoły wydziałowej w Przemyślu. Z chwilą wybuchu wojny został powołany do służby wojskowej w charakterze kapelana wojskowego. W trakcie działań wojennych, 8 kwietnia 1915 r., dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przebywał w Symbirsku nad Wołgą, a potem w Samarze (do 20 kwietnia 1918 r.). Po powrocie został mianowany ojcem duchownym w Seminarium Duchownym w Przemyślu, a równocześnie wykładał teologię ascetyczną i liturgikę. W 1921 r. został przeniesiony do Sambora, gdzie objął obowiązki prefekta w I Gimnazjum i równocześnie w Gimnazjum Żeńskim. W 1925 r. został mianowany profesorem historii Kościoła w Diecezjalnym Instytucie Teologicznym. Wydaje się, że ze względu na niewielkie zdolności dydaktyczne przedstawiono mu propozycję objęcia probostwa w Krasiczynie k. Przemyśla, którą przyjął w 1937 r. W czasie pobytu w Przemyślu w Kurii Biskupiej spełniał obowiązki radcy, referenta, i sędziego prosynodalnego w sądzie biskupim. Z okazji odbywającego się w 1936 r. eucharystycznego kongresu diecezjalnego ogłosił pracę o kulcie Najświętszego Sakramentu. Zmarł 21 stycznia 1952 r. w Gniewczynie [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu