Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław SZMIGIEL, zm. 1977

Urodził się 22 kwietnia 1913 r. w Detroit (USA). Po ukończeniu Gimnazjum w Przemyślu w 1994 r., skierował swe kroki do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1934-1939). w dniu 25 czerwca 1939 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w dniu 24 czerwca 1951 r., które były najlepszym uwieńczeniem kilkuletnich studiów z zakresu filozofii i teologii, spełniał obowiązki duszpasterskie w następujących parafiach: Szebnie (1939-1943), Krosno (1943-1946), Błonie Lwowskie (1946-1948), Kołaczyce (1948-1950), Bachórzec (1950-1954), Dynów (1954-1956), Tapin (1956-1965). Po przejściu na emeryturę, od dnia 27 listopada 1965 r. na terenie parafii Zabierzów w Nosówce. Zmarł 12 czerwca 1977 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Zabierzów. Tam też spoczęły doczesne szczątki zmarłego [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu