Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Tadeusz PANKIEWICZ, zm. 1983

Przyszedł na świat 15 stycznia 1935 r. w Bierówce (par. Warzyce), jako syn Jana i Katarzyny zd. Bigos. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Jaśle (1948-1950) oraz Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1950-1952), rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1952-1958). Po otrzymaniu święceń prezbiteratu w Archikatedrze Przemyskiej w dniu 1 czerwca 1958 r., spełniał posługę duszpasterską w następujących parafiach: Niechobrz (1958-1960), Bączal Dolny (1960-1962), Zarszyn (1962-1963), Niebylec (1963-1967), Zarzecze k. Niska (1967-1983). W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1975). Zmarł 2 czerwca 1983 r. w Zarzeczu k. Niska. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Zarzeczu k. Niska 4 czerwca 1983 r. Mszy św. w intencji zmarłego przewodniczył bp Bolesław Taborski. Po zakończeniu Eucharystii ciało zmarłego zostało przewiezione do parafii rodzinnej w Warzycach i złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu