Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław BAJDA, zm. 1980

Urodził się 9 maja 1917 r. w Alfredowce. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnobrzegu, wstąpił w 1936 r. do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po wybuchu wojny kontynuował studia seminaryjne w Brzozowie w lesie, tam też otrzymał święcenia 4 maja 1941 r. Pełnił obowiązki wikariusza w swojej rodzinnej parafii w Tarnowskiej Woli, 15 września 1944 r. został przeniesiony na wikariusza do Grębowa, potem 28 sieepnia 1948 r. do Ujkowic. Przepracował tam przeszło 31 lat kapłańskich, od 13 grudnia 1951 r. jako proboszcz. Kiedy w dniu 14 sierpnia 1978 r. spłonął drewniany kościół parafialny, niezwłocznie podjął starania o budowę nowej świątyni, przygotował materiał i jesienią 1979 r. zdołał wykonać jej fundamenty. Zmarł nagle w niedzielę 13 stycznia 1980 r. po odprawieniu wszystkich nabożeństw. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się 16 stycznia w Ujkowicach przewodniczył bp Ignacy Tokarczuk [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu