Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Józef GRYZIEC, zm. 2008

Urodził się 12 października 1954 r. w Nowym Żmigrodzie, jako syn Alfreda i Kamili zd. Skała. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie (1969-1973), rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Archikatedrze Przemyskiej z rąk Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w dniu 31 maja 1979 r. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Grabownica (1979-1980), Jedlicze (1980-1982), Przeworsk Fara (1982-1985), Strzyżów (1985-1987), Jarosław Kolegiata (1987-1988). 11 stycznia 1988 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze proboszcza do parafii Harklowa, natomiast 16 lutego 1988 r. do parafii Łopuszka Wielka. W dowód uznania za zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony godnością Expositorio Canonicali (1993). Zmarł w Łopuszce Wielkiej 12 stycznia 2008 r. Zgodnie z ostatnią wolę, jego doczesne szczątki spoczęły 15 stycznia 2008 r. na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu