Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan BŁAŻ, zm. 1976

Urodził się 7 stycznia 1901 r. w Jabłonica Polskiej. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Brzozowie (1913-1919) i Sanoku (1919-1922), rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1922-1926). Po otrzymaniu święceń kapłańskich w dniu 29 czerwca 1926 r., pracował w następujących parafiach: Tarnawiec (1926-1928), Jasło (1928-1930), Czudec (1930-1932), Rzeszów (1932-1933), Przybyszówka (1933). 28 sierpnia 1933 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze proboszcza do parafii Gać. Spełniał tę funkcję do chwili przejścia na emeryturę 19 stycznia 1972 r. W dowód uznania za zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony godnością Expositorio Canonicali (1946), mianowany Wicedziekanem Dekanatu Przeworsk (1968), odznaczony przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1967). Zmarł 11 stycznia 1976 r. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w parafii Gać w dniu 14 stycznia 1976 r. Zgodnie z ostatnią wolę, jego doczesne szczątki spoczęły na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu