Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Janusz NOWIŃSKI, zm. 1992

Przyszedł na świat 17 stycznia 1934 r. w Warszawie. Jego rodzice i Józef i Maria (z domu Możdzyńska) opuścili stolicę i zamieszkali wraz z rodziną w Nienadówce k. Rzeszowa. Egzamin maturalny zdał po ukończeniu Państwowego Liceum w Przemyślu w 1951 r. W tym samym roku, 21 września rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wydarzeniem wieńczącym seminarium były święcenia kapłańskie, które otrzymał 30 maja 1957 r. z rąk bp. Franciszka Bardy. Po krótkim odpoczynku rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii Kraczkowa (15 lipca 1957 r. - 31 lipca 1959 r.). Następnie, pracował przez okres 2 lat w Rzeszowie (1 sierpnia 1959 r. - 30 lipca 1961 r.). Trzecim wikariatem była parafia Rymanów (1 sierpnia 1962 r. ? 31 lipca 1963 r.). W Niewodnej przebywał w okresie od 1 sierpnia 1963 r. do 31 lipca 1965 r., a w Tyczynie przez trzy lata (1 sierpnia 1965 r. - 31 lipca 1968 r.). Również przez trzy lata był wikariuszem w Rozwadowie (do 10 lipca 1971 r.). Następną placówką była Wielowieś, gdzie spełniał swe duszpasterskie obowiązki w okresie od 10 lipca 1971 r. do 30 czerwca 1975 r. Najdłużej pracował w jako wikariusz w Przeworsku (10 lipca 1975 r. - 19 grudnia 1981 r.). Po śmierci ks. Stanisława Chabałowskiego (13 grudnia 1981 r.) został mianowany najpierw wikariuszem ekspozytem, a następnie jej proboszczem. Zmarł 7 stycznia 1992 r. Doczesne szczątki zmarłego spoczęły na cmentarzu w Nowosielach Przeworskich [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu