Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Zdzisław KALINOWSKI, zm. 2006

Urodził się 18 grudnia 1932 r. we Lwowie, jako syn Wincentego i Marii zd. Markiewicz. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu (1948-1950), a następnie w Przemyślu, przebywając w Niższym Seminarium Duchownym. Maturę zdał w 1952 r. Po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1952-1958), dnia 1 czerwca 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze przemyskiej. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Krzemienica (1958-1960); Niechobrz (1960-1962); Albigowa (1962-1968); Nienaszów (1968-1970). Od 1970 do 1988 był proboszczem w Dobrej k. Sieniawy. W 1988 r. został mianowany proboszczem w Sieniawie i funkcję tę pełnił do 2001 r. Od 1984 do 2001 r. pełnił jednocześnie obowiązki dziekana dekanatu sieniawskiego. W 2001 r. rozpoczął administrowanie parafią Ryszkowa Wola do przejścia na emeryturę w czerwcu 2005 r. Zamieszkał w Koniaczowie (par. Jarosław-Szówsko) i stamtąd został zabrany do szpitala w Jarosławiu, gdzie zmarł 5 stycznia 2006 r. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu