Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. Jan MIKOSZ, zm. 2005

Urodził się 16 maja 1919 r. w Jaśle, jako syn Piotra i Marii zd. Rąpała. Po ukończeniu szkoły średniej w Jaśle (1929-1937), rozpoczął studia teologiczne w Przemyskim Seminarium (1937-1943). Święcenia kapłańskie otrzymał w Brzozowie w dniu 5 marca 1943 r. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Biskowice (1943), Komarno (1943-1944), Samoklęski (1944-1947), Skalnik (1945), Osobnica (1947), Harklowa (1947-1948), Osobnica (1948), Kobylany (1948-1951), Krosno (1951-1952), Sietesz (1952-1956), Dobrzechów (1956), Olechowce (1957-1962). 6 września 1962 r. został mianowany proboszczem parafii Besko. Po przejściu na emeryturę 26 marca 1994 r. zamieszkał w charakterze rezydenta w w/w parafii. W dowód uznania za zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony godnością Expositorio Canonicali (1963), przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1971), mianowany Dziekanem Dekanatu Jaćmierz (1972) oraz Honorowym Kanonik Kapituły Brzozowskiej (1983). Zmarł w godzinach rannych 3 stycznia 2005 r. w Besku. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Adama Szala została odprawiona w Besku 5 stycznia 2005 r. o godz. 1400. Homilię wygłosił ks. inf. Julian Pudło [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu