Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef SUCHY, zm. 2012

Pochodził z Ostrowa k. Radymna. Ur. 24 marca 1969 roku w Radymnie jako najmłodsze dziecko Juliana i Stanisławy Suchy. W latach 1984-1988 ukończył szkołę średnią w Przeworsku, a następnie Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu (1988-1994). Wyświęcony na kapłana w przemyskiej Archikatedrze przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w dniu 28 maja 1994 roku. Pracował jako wikariusz w parafii Sietesz, Iwonicz Zdrój, Przemyśl pw. Świętej Trójcy i Przemyśl Archikatedra. Od 25 sierpnia 2007 roku pełnił funkcję administratora parafii Medyka. Zmarł nagle w Medyce 10 lutego 2012 roku. Eksporcie w dniu 12 lutego 2012 r. przewodniczył ks. prał. Bartosz Rajnowski, uroczystościom pogrzebowym Bp Adam Szal, a na cmentarz kondukt żałobny poprowadził Bp Marian Rojek. Przez wiele lat był Archidiecezjalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza, a od 7 listopada 2011 roku pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Przemyśl III.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu