Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Władysław UBERMAN, zm. 1977

Urodził się 28.03.1948 r. w Dębowie k. Przeworska. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w liceum przeworskim, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 17.06.1972 r. Był wikariuszem w Żurawicy do 10.7.1974 r., następnie pracował jako wikariusz przy Kolegiacie w Jarosławiu. Zginął razem z ks. Markiem Karcińskim w wypadku samochodowym w Mirocinie k. Przeworska 10 października 1977 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Jarosławiu pod przewodnictwem bpa Tadeusza Błaszkiewicza. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu