Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Marek KARCIŃSKI, zm. 1977

Urodził się 6.08.1951 r. w Jarosławiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w liceum jarosławskim, odbył studia teologiczne w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 21.06.1975 r. Przez dwa lata pełnił obowiązki wikariusza w parafii Rogi do 14.6.1977 r., a następnie w Jedliczu. Zginął w wypadku samochodowym w Mirocinie k. Przeworska 10 października 1977 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Jarosławiu pod przewodnictwem bpa Tadeusza Błaszkiewicza. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu