Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Piotr GRĄDALSKI, zm. 1977

Urodził się 24.06.1899 r. w Dominikowicach k. Gorlic. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Gorlicach w 1917 r., studiował teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22.05.1921 r. Pracował jako wikariusz w Moszczenicy (do 1.08.1925 r.), w Dylągowej (do 22.10.1925 r.), w Odrzykoniu (do 21.09.1926 r.) i w Borysławiu-Wolance (do 27.09.1928 r.). Następnie przez sześć lat był administratorem w Ułudnie (do 2.03.1934 r.), przez dwanaście lat proboszczem w Łubienku (do 26.10.1946), przez dwa lata administratorem w Osobnicy (do 16.06.1948), wreszcie trzynaście lat we Wietrznie. Po przepracowaniu pięćdziesięciu lat kapłańskich, w większej części bez współpracownika, poprosił o emeryturę w sierpniu 1961 r. i zamieszkał w charakterze kapelana kaplicy Sióstr Opatrzności Bożej i Zakładu Specjalnego dla Dzieci w Łące k. Rzeszowa. Był odznaczony prawem noszenia Expositorium Canonicale. Zmarł po długiej chorobie w Łące 19 sierpnia 1977 r. Pogrzeb odbył się 22 sierpnia. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu