Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef KRUPA, zm. 1977

Urodził się 25.02.1902 r. w Sękowej k. Gorlic. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w gimnazjum gorlickim w 1923 r., wstąpił w 1924 r. do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie też został wyświęcony 29.06.1928 r. Przez pięć lat był wikariuszem w Markowej. Zbudował tam dom katolicki. W dniu 28.06.1933 r. otrzymał probostwo w Rakszawie, gdzie pracował później przez 45 lat aż do swej śmierci. Podczas wojny pełnił też funkcje kapelana A.K. i umiał wspomagać swoich parafian w każdej niedoli, broniąc ich w razie potrzeby interwencjami u władz i funkcjonariuszy okupacyjnych. Odznaczony był tytułem kanonika honorowego Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej. Zmarł dnia 19.08.1977 r. w szpitalu w Łańcucie. Pogrzeb w niedzielę 21.08. w Rakszawie zgromadził tłumy parafian i liczne duchowieństwo. Modlitwom pożegnalnym przewodniczył bp Tadeusz Błaszkiewicz. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu