Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław Józef NASTAŁEK, zm. 1967

Urodził się w 1906 r. w Krakowie, wyświęcony na kapłana w 1932 r. w Przemyślu, wikariusz W Dembowcu, Laszkach k. Bobrówki, w Lesku, Gniewczynie, przez krótki czas administrator w Łubienku (1933-1934), katecheta w Besku, a od 1936 r. w Przemyślu na Błoniu, kapelan Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r., potem przy III Brygadzie Karpackiej (Tobruk), w latach 1942-1947 duszpasterz i katecheta polskich szkół w Palestynie (Ain Karim, Jerozolima), po kilkuletniej pracy duszpasterskiej w Anglii od 1952 r. wikariusz polskiej parafii pw. św. Krzyża w Maspeth New York. Zmarł 8 maja 1967 r. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu