Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Alfred MASTEJ, zm. 1989

Urodził się 8 grudnia 1923 r. w Dębowcu jako syn Andrzeja i Julii Kraczoń. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Dębowcu (1938-1946), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1946-1951). Po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca 1951 r. w Przemyślu, spełniał obowiązki duszpasterskie w następujących parafiach: Bircza (1951-1952), Tarnowiec (1952-1956), Desznica (1957-1963). 12 kwietnia 1963 r. został mianowany proboszczem parafii Dobrzechów. Pracował tam do chwili przejścia na urlop zdrowotny do 15 czerwca 1978 r. Po powrocie z urlopu zdrowotnego 22 września 1980 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga. Wypełniał tę funkcję do 27 września 1984 r. Po przejściu na emeryturę, zamieszkał w rodzinnym Dębowcu. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1967), mianowany Wicedziekanem Dekanatu Frysztak (1968), Dziekanem Dekanatu Frysztak (1970) oraz odznaczony przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1975). Odszedł po nagrodę do Pana 10 czerwca 1989 r. w Szpitalu w Jaśle. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 czerwca 1989 r. w parafii Dębowiec. Po zakończeniu Mszy św., której przewodniczył bp Stefan Moskwa w asyście 110 kapłanów, ciało zmarłego zostało złożone w rodzinnym grobowcu na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu