Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław LITYŃSKI, zm. 1977

Przyszedł na świat w 1899 r. w Kobylance k. Gorlic. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1923 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do 1974 r. był długoletnim proboszczem parafii Kąkolówka. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1982) oraz mianowany Honorowym Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie (1975). Zmarł 6 czerwca 1977 r. w Szczecinie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kąkolówce. Przewodniczył im bp Bolesław Taborski. Doczesne szczątki zmarłego spoczęły na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu