Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef ŚNIEŻEK, zm. 1984

Urodził się 11 lipca 1928 r. w Pogwizdowie Nowym, par. Rudna Wielka, jako syn Jana i Karoliny zd. Waltoś. W latach 1945-1948 uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a w 1949 r. do gimnazjum w Tarnobrzegu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 27 maja 1954 r. Trzyletnie egzaminy wikariuszowskie złożył we właściwych terminach, a egzamin konkursowy na proboszcza w dniach 23-24 kwietnia 1963 r. Po przyjęciu święceń prezbiteratu pracował jako wikariusz w parafii: Jeżowe (od 1 września 1954 r. do 30 maja 1957 r.), Górno (do 3 sierpnia 1963 r.), Strzyżów (do 31 sierpnia 1965 r.). Następnie został mianowany proboszczem w Sławęcinie. Obowiązki duszpasterskie spełniał gorliwie. Pod jego kierownictwem zbudowano kaplicę filialną w Lisowie, poczyniono wstępne starania do budowy domu katechetycznego i kaplicy w Przysiekach. 27 grudnia 1974 r. Władza Diecezjalna odznaczyła go godnością Expositorio Canonicale. Zmarł po krótkim leczeniu w szpitalu w Jaśle 19 stycznia 1984 r. Pochowany został 21 stycznia 1984 r. na cmentarzu parafialnym w Sławęcinie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Bolesław Taborski. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu