Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Wiktor OBROCKI, zm. 2007

Urodził się 23 grudnia 1934 r. w Jarowej, jako syn Kazimierza i Katarzyny zd. Dziok. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (1948-1950), rozpoczął studia teologiczne w Przemyskim Seminarium (1950-1958). Po otrzymaniu święceń diakonatu 22 marca 1958 r. i święceń kapłańskich 1 czerwca 1958 r. w Przemyślu, pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Głogów (1958-1961), Rzeszów-Fara (1961-1965), Jarosław (1965-1967), Grodzisko Dolne (1967-1969), Kamień (1969-1970). 3 listopada 1970 r. został mianowany proboszczem parafii Polańczyk oraz kustoszem Sanktuarium (1970-2000). W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami: Expositorio Canonicali (1974), Rokiety i Mantoletu (1986). Z dniem 8 listopada 2000 r. został zwolniony obowiązków proboszcza w/w parafii i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Korczynie. Zmarł w Szpitalu w Przemyślu 22 listopada 2007 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w parafii pw. Matki Bożej w Polańczyku 24 listopada 2007 o godz. 12.00 przy udziale ponad 50 kapłanów, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Rojka. Okolicznościowe kazanie wygłosił kursowy kolega Zmarłego ks. Tadeusz Preis. Po Eucharystii wszyscy uczestnicy pogrzebu w kondukcie pogrzebowym przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie spoczęły doczesne szczątki śp. ks. Obrockiego [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu