Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. Bronisław FILA, zm. 1985

Urodził się 7 grudnia 1922 r. w Mazurach k. Kolbuszowej, jako syn Józefa i Ewy zd. Białas. W latach 1936-1939 uczył się w Niższym Seminarium OO. Bernardynów w Radecznicy. W 1944 r. złożył egzamin dojrzałości w II Liceum im. K. Morawskiego w Przemyślu, po czym w latach 1944-1949 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1949 r. Był wikariuszem kolejno w Majdanie Królewskim, Rzeszowie (Fara), a następnie w Jarosławiu, gdzie w latach 1952-1966 pracował jako katecheta. W 1966 r. został proboszczem parafii Jarosław (Fara), którą to funkcję pełnił owocnie do końca życia. Od 1968 r. sprawował funkcję wicedziekana, od 1969 r. dziekana, a od 1978 r. archiprezbitera jarosławskiego. W 1975 r. został kustoszem nowo reaktywowanej kapituły kolegiackiej w Jarosławiu. Odbył studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwieńczone w 1976 r. doktoratem z teologii w zakresie socjologii religii, na podstawie pracy: "Kultura a religia w świetle nauki Soboru Watykańskiego II". Zainteresowania naukowe godził z wieloraką i gorliwą praca duszpasterską. Uhonorowany był licznymi odznaczeniami kościelnymi. Zmarł 26 listopada1985 r. w Jarosławiu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu