Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. Stanisław LITYŃSKI, zm. 1977

Urodził się w 1899 r. w Kobylance k. Gorlic. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Przemyślu i przyjęciu święceń kapłańskich w 1923 r., został mianowany wikariuszem w Chmielniku Rzeszowskim. W 1931 r. objął administrację parafii w Kąkolówce. Na miejsce drewnianego prowizorycznego kościółka wystawił piękną murowaną świątynię, poświęconą w 1960 roku. Od 1974 r. na skutek ciężkiej choroby serca poprosił o zwolnienie z obowiązków administratora i otrzymał adiutora. W uznaniu za piękną i ofiarną pracę na rzecz Diecezji Przemyskiej został odznaczony przywilejem noszenia Rokiety i Mantoletu w 1960 r.) oraz godnością Honorowego Kanonika Kapituły Brzozowskiej w 1975 r. Zmarł w szpitalu w Szczecinie dnia 6 czerwca 1977 r. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył Bp Bolesław Taborski miały miejsce w Kąkolówce 10 czerwca. Ciało zmałego zostało złożone na miejscowym cmentarzu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu