Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Henryk RYCHLAK, zm. 2009

Urodził się 17 stycznia 1942 r. w Jeżowem, jako syn Wa-lentego i Katarzyny zd. Siudak. Po ukończeniu Gimnazjum w Rudniku n. Sanem (1956-1960), podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem wieloletnich przygotowań do kapłaństwa realizowanych w latach 1960-1967, które przerwał przymusowy pobór do wojska, był dzień przyjęcia święceń prezbiteratu 4 czerwca 1967 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk ks. bpa Bolesława Taborskiego w Leżajsku, pracował w charakterze wikariusza w Baligrodzie (1967-1969), Lubeni (1969-1970), Zaleszanach (1970-1973), Hyżnem (1973-1975). Dodatkowo, 13 lipca 1973 r. mianowano go rektorem kaplicy w Grzegorzówce. Od 30 czerwca 1977 r. został skierowany jako proboszcz do parafii Grzegorzówka-Wólka. W uznaniu za trud związany z organizowaniem nowej placówki, budowę kościoła, plebanii i ofiarną pracę duszpasterską w niełatwych czasach okresu komunistycznego i związanych z tym licznych trudności ze strony ówczesnych władz i służby bezpieczeństwa, został odznaczony Expositorio Canonicali (1979), przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1993), a następnie mianowany Wicedziekanem Dekanatu Błażowa (2000). Po osiągnięciu wieku emerytalnego 25 sierpnia 2007 r., zamieszkał w charakterze rezydenta w Grzegorzówce. Zmarł 15 sierpnia 2009 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły przeniesieniem ciała zmarłego do kościoła parafialnego w Grzegorzówce, po którym nastąpiła Eucharystia odprawiana przez ks. bpa Adama Szala. Następnie, 17 sierpnia 2009 r., ks. bp Marian Rojek w obecności zebranych kapłanów oraz licznie zgromadzonych wiernych przewodził celebracji Mszy św. w intencji zmarłego, po której nastąpił pochówek na miejscowym cmentarzu. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu