Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Hieronim KOCYŁOWSKI, zm. 1983

Urodził się 24 września 1910 r. w Posadzie Olchowskiej k. Sanoka. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w Sanoku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Na kapłaństwo patrzył poważnie, przykładając się do ascezy i studium. Pan Bóg obdarzył go wieloma talentami, więc z nauką nie miał żadnych trudności. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 r. w katedrze przemyskiej przez ks. bpa Franciszka Bardy. Pierwszą placówką wikariuszowską, do której został skierowany była Jasiennica Rosielna. Pracował tam do 3 sierpnia 1935 r. Następnie został mianowany na kapelana ks. bpa Franciszka Bardy i notariusza w Kurii Biskupiej w Przemyślu. Uzyskawszy tytuł Magistra św. Teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 23 października 1936 r. został skierowany na studia prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie z Rzymu od 1 sierpnia 1939 r. do 18 sierpnia 1945 r. pełnił funkcję notariusza Kurii Biskupiej w Przemyślu. 18 listopada 1941 r. został ponownie mianowany kapelanem ks. bpa Franciszka Bardy. Spełniał tę funkcję do 11 sierpnia 1945 r., gdy został mianowany Dyrektorem Diecezjalnego Związku Caritas. Na skutek przejęcia przez władze świeckie działalności Caritasu, został 6 lutego 1950 r. mianowany referentem duszpasterstwa i był nim do 13 kwietnia 1951 r. Teraz rozpoczął się trudny okres pracy kapłańskiej Ks. Kocyłowskiego. Nie mógł zostać proboszczem w Rudniku. Nie z własnej winy zmuszony opuścić diecezję, zamieszkał w Rybniku diecezji katowickiej, gdzie gorliwie pracował w duszpasterstwie. W 1954 r. został mianowany przez ówczesnego Przewodniczącego Episkopatu ks. bpa Michała Klepacza konsultorem w procesach małżeńskich. Decyzją Ks. Jana Piskosza, który wtedy rządził diecezją katowicką musiał jednak opuścić teren diecezji katowickiej w październiku 1955 r. Osiadł w parafii Kęty w archidiecezji krakowskiej, gdzie gorliwie pracował 1 rok i 2 miesiące przy boku ks. dziekana Józefa Świądra. Kuria Biskupa w Przemyślu chciała zamianować Ks. Kocyłowskiego administratorem w Jaśle, w Muninie, w Frysztaku, lecz władze świeckie nie wyraziły zgody na te nominacje. Dopiero po październiku 1956 r. został administratorem w parafii Rzeszów-Staromieście. Lecz wnet, bo z początkiem czerwca 1957 r. ks. bp Bolesław Kominek zaproponował Ks. Kocyłowskiemu pracę w archidiecezji wrocławskiej, na co Kuria przemyska wyraziła zgodę. Pracując w Kurii wrocławskiej, został inkardynowany do Archidiecezji Wrocławskiej oraz mianowany Kanclerzem. Zmarł 11 października 1983 r. o godz. 5.00 rano. Dnia 13 października o godz. 13.00 wyruszył kondukt pogrzebowy z kościoła pw. św. Marcina do katedry wrocławskiej, który prowadził ks. abp Gulbinowicz, ks. bp Władysław Miziołek z Warszawy, ks. bp Julian Groblicki z Krakowa oraz biskupi sufragani wrocławscy. Mszy św., w której uczestniczył ponad 100 księży, przewodniczył ks. bp Groblicki. Homilię żałobną wygłosił Metropolita Wrocławski. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostało przewiezione do Trzebnicy i spoczęło na cmentarzu obok jego starszego brata Mariana. Mszy św. w Trzebnicy przewodniczył abp Gulbinowicz. Homilię wygłosił bp Groblicki. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu