Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Henryk ŁAGOCKI, zm. 1984

Urodził się 6 grudnia 1924 r. w Muninie. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych odbywanych w latach 1937-1944 w Jarosławiu i Przemyślu, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1949 r. w Przemyślu. Następnie pracował jako wikariusz w Rudołowicach (od 1 sierpnia 1949 r. do 14 lipca 1952 r.), w Brzostku (do września 1954 r.) oraz w Majdanie Królewskim. W październiku 1957 r. ks. Henryk Łagocki został mianowany kapelanem szpitala w Dębie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w tworzenie nowej placówki duszpasterskiej, w miejscu prowizorycznej kaplicy, która mieściła się przy osiedlu robotniczym, wybudował nowy kościół, plebanię i sale katechetyczne. W uznaniu za wielkie zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony 5 maja 1967 r. Expositorium Canonicale, a 20 października 1972 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. Dnia 29 grudnia 1969 r. został mianowany wicedziekanem, 24 marca 1971 r. Dziekanem Dekanatu Tarnobrzeg, zaś 27 sierpnia 1975 r. Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegialnej w Jarosławiu. W 1977 r., po wypadku samochodowym, poddał się leczeniu szpitalnemu, w tym operacji nogi, z trudem mógł chodzić przy pomocy laski. W 1980 r. wziął udział w pielgrzymce kapłanów do Ziemi Świętej. Do końca pełnił swoje obowiązki gorliwie. Zmarł nagle 28 października 1984 r. podczas nabożeństwa różańcowego, któremu przewodniczył w swoim kościele parafialnym. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się 13 października 1984 r. o godz. 13.00 przewodniczył i Mszę św. koncelebrowaną z kapłanami odprawił bp Ignacy Tokarczuk Ordynariusz Przemyski. Homilię wygłosił kolega kursowy zmarłego bp Tadeusz Błaszkiewicz. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu