Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Florian ZAJĄC, zm. 1980

Urodził się 17 grudnia 1906 r. w Kruhelu Małym k. Przemyśla. Po złożeniu egzaminu maturalnego w przemyskim II Gimnazjum, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1926-1931). 30 maja 1931 r. został wyświęcony na kapłana. Przez dwa lata pracował w charakterze wikariusza w parafii Przeworsk, skąd został posłany do Wesołej. Spełniał tam funkcję tymczasowego administratora od 3 listopada 1933 r. do 2 marca 1934 r. Po miesięcznym pobycie w charakterze wikariusza w Dukli przeszedł 9 kwietnia 1934 r. na wikariusza do Drohobycza, a stąd 17 września 1935 r. do Golcowej. Ponieważ wszędzie zajmował się w sposób szczególny młodzieżą, powołany został do diecezjalnej centrali Akcji Katolickiej i w 1937 r. od 27 stycznia do 4 grudnia pełnił obowiązki sekretarza Katolickich Stowarzyszeń Kobiet i Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Jasło, a od 13 lutego 1939 r. w parafii Niebieszczany. 31 maja 1939 r. został mianowany proboszczem w Bączalu Dolnym. 23 czerwca 1948 r. został uwięziony, a następnie skazany na 10 lat więzienia. Po wyjściu na wolność 23 października 1953 r. pomagał najpierw jako wikariusz proboszczowi w Bratkowicach od 19 lutego 1954 r., kierował ekspozyturą w Małkowicach od 30 maja 1958 r. do 7. kwietnia 1959 r., a następnie objął probostwo w Izdebkach. Pracował tam do 6 czerwca 1963 r. Ostatnią administracją była dla ks. Zająca parafia Malawa, z której wobec pogarszającego się stanu zdrowia zrezygnował w 1968 r. Po przejściu na emeryturę przebywał w Chmielniku, w Kruchelu Małym, a 1970 r. w Krasiczynie wspomagając tamtejszego proboszcza, swojego krewnego, we wszelkich pracach duszpasterskich. Zmarł dnia 25 października 1980 r. w szpitalu przemyskim. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył w Krasiczynie 29 października bp Stanisław Jakiel. Ciało zmarłego złożono w na cmentarzu przy kościółku św. Wojciecha na Kruhelu Małym. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu