Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. bp Tadeusz BŁASZKIEWICZ, zm. 1993

Jego życiowa droga rozpoczęła się w Przemyślu w dniu 21 września 1916 r. Małżeństwo Błaszkiewiczów poświęciło się pracy pedagogicznej w szkole powszechnej w Husowie. Ojciec Ignacy był tam kierownikiem szkoły powszechnej, natomiast matka Wanda z Kaniowskich w tej samej szkole była nauczycielką. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej mając 11 lat życia Tadeusz został przyjęty do słynnego gimnazjum w Chyrowie prowadzonego przez Księży Jezuitów. Tam też w 1935 r. złożył egzamin maturalny. Po maturze przez jeden rok odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Jarosławiu, a po jej ukończeniu rozpoczął studia najpierw z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dalsze zdobywanie wiedzy uniwersyteckiej przerwała II wojna światowa. W 1939 r. został zmobilizowany i wcielony do armii „Karpaty” w I Batalionie 17 Pułku Piechoty. Walczył na linii Dunajec - Lwów. Wraz ze swoim pułkiem stawił czoło nawale niemieckiej nad Dunajcem, pod Birczą, pod Mołoszkowicami i w lasach janowskich. Wobec przewagi wroga jego pułk został rozwiązany w dniu 19 września. Przebywając w rodzinnym Husowie włączył się czynnie w pracę konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej. Uczestnicząc w tajnym nauczaniu pracował w Husowie, Bachórcu, Tarnawce i Pełkiniach. Pod koniec wojny, w 1944 r. postanowił poświęcić się służbie Bogu w kapłaństwie. Realizując swój zamiar wstąpił do przemyskiego seminarium duchownego mającego swą siedzibę wówczas w Brzozowie. Po pięciu latach w dniu 19 czerwca 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Franciszka Bardy. W ciągu ponad dwóch miesięcy (4 lipiec - 24 wrzesień 1949 r.) pracował jako wikariusz w parafii Rakszawa. Od początku r. akademickiego 1949 r. rozpoczął studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie wakacji udzielał się duszpastersko pracując w parafii Dębno (12 lipiec - 4 sierpień 1950 r.). Po zakończeniu studiów, w 1952 r. został odwołany z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do pracy w przemyskim seminarium. Ks. bp Barda mianował go wówczas prefektem oraz wykładowcą języka łacińskiego i greckiego, pedagogiki i psychologii wychowawczej. Obok pracy w Seminarium Duchownym podejmował wiele innych obowiązków duszpasterskich w diecezji prowadząc duszpasterstwo nauczycieli, głosząc konferencje i prowadząc kierownictwo duchowe w domach zakonnych. 2 czerwca 1970 r. został konsekrowany na biskupa pomocniczego. Głównym konsekratorem był ks. bp Ignacy Tokarczuk, a współkonsekratorami ks. bp Jerzy Ablewicz oraz ks. bp Jan Nowicki. Mszę świętą współkoncelebrowali także ks. bp Józef Gucwa, bp Stanisław Jakiel oraz bp Bolesław Taborski. Jako zawołanie ks. bp Błaszkiewicz przyjął słowa „Deo et hominibus”. Jego stolicą tytularną była miejscowość Bisuldino. Jako biskup pomocniczy był wikariuszem generalnym, przewodniczącym Wydziału Nauki Chrześcijańskiej, referentem do spraw Zgromadzeń żeńskich oraz członkiem, a następnie prepozytem Kapituły Katedralnej. W ciągu 18 lat wizytował parafie, udzielał sakramentów świętych, służył radą i pomocą, dał się poznać jako niezrównany kaznodzieja. Z ramienia Episkopatu Polski przez wiele lat opiekował się Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i Ruchem Światło - życie. Z uwagi na stan zdrowia, w dniu 16 maja 1988 r. na własną prośbę wycofał się z czynnej pracy duszpasterskiej nie przestając interesować się życiem Kościoła i diecezji. W dniu 7 czerwca około godziny 10.00 odszedł po nagrodę do Pana. W następnym dniu kapłani, siotry zakonne i wierni gromadzili się przy trumnie świętej pamięci biskupa Tadeusza modląc się i dziękując Bogu za gorliwego i dobrego pasterza. Wieczorem o godz. 17.30 odbyła się eksporta do Bazyliki Katedralnej. Uroczystości tej przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Towarzyszyli mu: ks. bp Edward Białogłowski, ks. bp Bolesław Taborski oraz ks. bp Stefan Moskwa. Po przeniesieniu ciała do świątyni odbyła się uroczysta Msza święta w czasie której homilię wygłosił ks. bp Stefan Moskwa. W dniu następnym, 9 czerwca o godz. 9.00 przy trumnie Zmarłego odbyła się Służba Boża i Panechidia w obrządku bizantyjsko - ukraińskim której przewodniczył ordynariusz diecezji przemyskiej tego obrządku ks. bp Jan Martyniak. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa w obrządku rzymsko - katolickim. Przewodniczył jej metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik. On też wygłosił homilię. Współkoncelebransami byli: ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Jan Śrutwa, ks. bp Jan Styrna, ks. bp Edward Białogłowski, ks. bp Edward Frankowski, ks. bp Bolesław Taborski, ks. bp Stefan Moskwa oraz wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Po Mszy świętej kondukt żałobny udał się na cmentarz przy ulicy Słowackiego. Tam w grobowcu Kapituły Katedralnej spoczęło ciało ks. bpa Tadeusza, oczekując na dzień Zmartwychwstania [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu