Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław WOJTASZEK, zm. 1980

Urodził się 9 sierpnia 1932 r. w Konieczkowej. Uczęszczał do liceum w Strzyżowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił w 1951 r. do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem wieloletnich przygotowań do pracy duszpasterskiej było przyjęcie święceń kapłańskich w dniu 30 maja 1957 r. Pracował w charakterze wikariusza w Slęzakach do 24 kwietnia 1958 i w Sarzynie do 31 lipca 1965 r. Następnie przez dwa prawie lata pracował jako wikariusz w Strzyżowie i stąd przeniósł się 4 kwietnia 1967 r. do Godowej, która odtąd słała się samodzielną placówką duszpasterską. Jako pierwszy jej administrator rozbudował istniejący tu mały kościółek, zbudował plebanię i zorganizował życie parafialne. W niedzielę 19 października 1980 r. udał się na pielgrzymkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Zginął wraz z pięcioma parafianami w wypadku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Godowej 22 października przy udziale ks. bpa Bolesława Taborskiego. Zob. Zmarli kapłani od 15.VII.-1.IX.1980 r. Ks. Stanisław Wojtaszek. KDP 67: 1980 z. 5-6 s. 142-144 [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu