Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Ignacy GERLACH, zm. 2005

Urodził się 17 lipca 1929 r. w Bliznym k. Brzozowa, jako syn Michała i Józefy Nogaj. Po zdaniu matury w Gimnazjum w Brzozowie (1945-1950) oraz odbyciu służby wojskowej w Szkole Oficerów Rezerwy w Legionowie (1950-1954), podjął naukę w Seminarium Duchownego w Przemyślu (1954-1959). Po otrzymaniu święceń kapłańskich w dniu 7 czerwca 1959 r. w Przemyślu, pracował w następujących parafiach diecezji: Hyżne (1959-1961), Jarosław (1961-1963), Przybyszówka (1963-1967), Stalowa Wola (1967-1969). 20 maja 1969 r. został mianowany proboszczem parafii Tuczempy. Pełnił tę posługę przez 31 lat. W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony Expositorio Canonicali (1972), przywilejem używania Rokiety i Mantoletu oraz mianowany Wicedziekanem Dekanatu Jarosław (1985). Ze względu na zły stan zdrowia z dniem 5 sierpnia 2000 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie w/w parafii w charakterze rezydenta. Zmarł 15 października 2005 r. Pogrzeb odbył się w Tuczempach 17 października 2005 r. o godz. 14.00. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Sylwetkę zmarłego przybliżył w okolicznościowej homilii ks. prał. Aleksander Zając, proboszcz parafii Żurawica. Po zakończeniu Mszy św. ciało zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu w grobowcu dla kapłanów [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu