Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Tadeusz JAKUBIŃSKI, zm. 1955

Pochodził ze Żmigrodu Nowego, gdzie urodził się 27 października 1928 r. w rodzinie Stanisława i Marii zd. Sokalska. Po ukończeniu szkoły powszechnej naukę w zakresie szkoły średniej podjął najpierw w Dębowcu, a następnie w Przemyślu, gdzie w 1950 r. zdał egzamin maturalny. W tym samym r. wstąpił do Seminarium Duchownego. Po sześciu latach studiów seminaryjnych 10 maja 1956 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Krótki czas pracował jako wikariusz w Niechobrzu, a następnie przez jeden rok w Cieklinie (do 5 października 1957 r.). Przez ponad rok do 6 lutego 1959 r. był wikariuszem w Sieklówce. W Żołyni pracował jako wikariusz do 14 czerwca 1961 r. Wikariuszem adiutorem został w Dudyńcach skąd 18 lutego przeniósł się do Wróblika Królewskiego, gdzie najpierw był wikariuszem ekonomem a następnie ekspozytem aż do 1986 r. Przez osiem lat od 9 sierpnia 1986 r. gorliwie pełnił funkcję dyrektora Domu Księży Emerytów w Korczynie skąd przeniósł się do Milczy, gdzie zmarł 10 października 1995 r. Na miejsce wiecznego spoczynku ks. Tadeusza odprowadziło wielu wiernych i konfratrów wraz z bp. Stefanem Moskwą. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu