Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Janusz LEŚ, zm. 1984

Urodził się 9 listopada 1944 r. w Pogwizdowie Nowym k. Rzeszowa. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie w latach 1957-1964. Po ukończeniu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie 6 czerwca 1970 r. w Rzeszowie. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach: Giedlarowa przez trzy lala do 13 lipca 1973 r., Pruchnik do 30 lipca 1976 r., Jarosław do 14 czerwca 1977 r., Rymanów do 30 czerwca 1980 r., Pantalowice do 20 czerwca 1981 r. i w końcu jako proboszcz w Rozborzu przez 3 lata i trzy miesiące. Sumiennie spełniał obowiązki duszpasterskie, chętnie katechizował. W uznaniu za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Przemyskiej został odznaczony 28 grudnia 1983 r. Expositorio Canonicali. Zmarł nagle w Rozborzu 29 września 1984 r. Obrzędy pogrzebowe pod przewodnictwem ks. bpa Bolesława Taborskiego odbyły się 30 września 1984 r. w Rozborzu z udziałem kilkudziesięciu kapłanów i wielu wiernych. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na cmentarzu w rodzinnej parafii w Rudnej Wielkiej [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu