Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław SIUTA, zm. 1981

Urodził się 26 kwietnia 1924 r. w Różance, jako syn Wojciecha i Heleny Haligowskiej. Uczęszczał do Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1937-1939 i Strzyżowie w latach 1944-1946. Po ukończeniu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1951 r. Po trzyletnich egzaminach wikariuszowskich, złożył w dniach 25-26 kwietnia 1962 r. egzamin proboszczowski z bardzo dobrym wynikiem. Po święceniach pracował jako wikariusz w Kosinie do 28 lipca 1956 r., w Sanoku pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa do 30 lipca 1961 r., w Bliznem do grudnia 1964 r., a następnie jako proboszcz przez 17 lat. Na wszystkich placówkach pracował gorliwie i sumiennie jako duszpasterz, nadto szczególnie w , Bliznem położył wielkie zasługi w zakresie konserwacji zabytkowego kościoła i obiektów parafialnych. Władza Diecezjalna w uznaniu jego zasług odznaczyła go w 1967 r. Expositorio Canonicali, a w 1971 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. Zmarł na zawał serca w szpitalu w Brzozowie 25 września 1981 r., pochowany w dwa dni później na cmentarzu w Bliznem. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Stanisław Jakiel przy udziale bardzo licznego duchowieństwa i wielu wiernych [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu