Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan TULEJA, zm. 1979

Urodził się 27 lipca 1911 r. w Pruchniku. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Misjonarzy NMP Saletyńskiej, został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1937 r. W czasie powojennym w latach 1945-1947 podjął się zorganizowania rzymskokatolickiej placówki duszpasterskiej w Rozborzu Okrągłym obok rodzinnego Pruchnika. Później pracował w domach swojego zgromadzenia, głównie na terenie diecezji gorzowskiej, m. ta. prowadząc parafie w Resku, potem Trzciance Lubuskiej. Jesienią 1967 r. przyjął administrację Ulanicy, by tutaj pracować przez 12 lat, w czasie których został inkardynowany do diecezji przemyskiej. Kiedy drewniany kościół spłonął 30 października 1968 r., energicznie przystąpił do budowy nowej murowanej świątyni. Doczekał po pięciu prawie latach jej poświęcenia przez ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza 21 października 1973 r. Mimo osłabionych długą chorobą sił pracował do końca. Zmarł dnia 13 września 1979 r. i pochowany został trzy dni potem w Ulanicy. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Stanisław Jakiel [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu