Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Władysław ROKITOWSKI, zm. 1983

Urodził się 30 stycznia 1914 r. w Pruchniku, jako syn Jakuba i Wandy zd. Steliga. Studia gimnazjalne odbył w Jarosławiu w latach 1929?34. Po maturze zapisał się na studia matematyczno-przyrodnicze w U.J.K. we Lwowie. Przerwał je po roku, by w dornu pomóc matce w utrzymaniu rodziny. W tym czasie był księgowym w banku w Pruchniku, gdy jego prezesem był miejscowy proboszcz ks. J. Matyja. Wydarzenia okresu wojennego wpłynęły na krystalizację jego powołania. W 1947 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego w Przemyślu i tu otrzymał święcenia kapłańskie 22 czerwca 1952 r. Przez pięć lat pracował ofiarnie jako wikariusz we Wrzawach, następnie jako administrator parafii Tarnawka k. Babic od 20 lipca 1957 do czerwca 1982 r., tj. do przejścia na. rentę z powodu słabego zdrowia i konieczności stałego leczenia. Po egzaminach wikariuszowskich złożył pomyślnie proboszczowski w dniach 25-26 września 1962 r. Za przykładne jego życie kapłańskie i cichą, a ofiarną pracę, Władza Diecezjalna odznaczyła go 7 sierpnia 1970 r. Expositorio Canonicali, a 27 grudnia 1979 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. Z usposobienia był cichy i skromny, miał małe wymagania, pracował w trudnych warunkach, w stosunkowo biednej parafii, dlatego Diecezjalny Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej przychodził mu niejednokrotnie z pomocą. Na skutek choroby zrezygnował z probostwa w czerwcu 1982 r., pozostał jednak w/m. Zmarł w szpitalu w Przemyślu 7 września 1983 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 września w Tarnawce pod przewodnictwem ks. bpa Bolesława Taborskiego. Po ich zakończeniu ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu