Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. kan. Adolf BOCZAR, zm. 1989

Urodził się 11 marca 1928 r. w Jabłonicy Polskiej jako syn Franciszka i Anieli zd. Kuźnar. Po Gimnazjum i Liceum w Brzozowie (1945-1950), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1950-1956). Po otrzymaniu święceń kapłańskich 10 maja 1956 r. w Przemyślu, spełniał obowiązki duszpasterskie w następujących parafiach: Bratkowice (1956-1958), Żmigród Stary (1958-1960), Desznica (1960), Niebieszczany (1960-1964), Zalesie (1964-1966), Besko (1966-1969), Skalnik (1969-1985), Jasło-Fara (1985-1986). 17 września 1986 r. został mianowany proboszczem w parafii Barycz. Z powodu choroby od 1 lipca 1987 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Jasło-Fara. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1974) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1982). Odszedł po nagrodę do Pana w dniu 1 czerwca 1989 r. o godz. 17.00. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 4 czerwca 1989 r. o godz. 14.00 w Jaśle. Uczestniczyło w niej 56 księży. Kolejna Msza św. została odprawiona w Jabłonicy Polskiej o godz. 17.00. Przewodniczył jej ks. bp Stefan Moskwa. Homilię wygłosił proboszcz parafii Rzeszów-Słocina ks. Julian Chmiel. Po uroczystej Eucharystii ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu